ELISA

LINDSTRÖM

MANAGEMENT
Manager/Label - Maria Molin Ljunggren
Freebird Entertainment AB
E-post: maria@freebirdent.com

Manager/Label ass - Oscar Berander
Freebird Entertainment AB

Tel: +46 73-903 33 98
E-post: oscar@freebirdent.com

Coordinator - Mia Hedlund Tel: +46 76-640 07 36 E-post: mia@freebirdent.com

HÄR HITTAR DU ALLA KONTAKTUPPGIFTER:

Vill du ha ett signerat kort?
Skriv ett frankerat brev i C5-kuvert (ej e-post) och skicka det till:

Freebird Entertainment AB
Högbergsgatan 30 116 20 Stockholm
OBS! Inkludera ett fullt frankerat kuvert med fullständigt namn och adress.

Vill du skicka epost till Elisa?
fanmail@freebirdent.com