ELISA

LINDSTRÖM

MANAGEMENT
Manager/Label - Maria Molin Ljunggren
Freebird Entertainment AB
E-post: maria@freebirdent.com

FÖRFRÅGNINGARProject Manager/Label - Pim HjelmstiernaFreebird Entertainment ABTel: +46 70-514 90 44Epost: pim@freebirdent.com

Coordinator - Mia Hedlund Tel: +46 76-640 07 36 E-post: mia@freebirdent.com

HÄR HITTAR DU ALLA KONTAKTUPPGIFTER:

Vill du ha ett signerat kort?
Skriv ett frankerat brev i C5-kuvert (ej e-post) och skicka det till:

Freebird Entertainment AB
Högbergsgatan 30

SE-116 20 Stockholm
OBS! Inkludera ett frankerat kuvert med fullständigt namn och adress.

Vill du skicka epost till Elisa?
fanmail@freebirdent.com